Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Global Talent and Giftedness Management: To Understand and Keep Competence 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Talent Management är ett ganska vagt begrepp, men syftar oftast på potentiella chefsämnen i olika typer av organisationer. Här utvidgas emellertid begreppet till att gälla alla typer av särbegåvning och talang och dess potentiella värde för olika organisationer, vilket också utgör en relativt ny forskningstrend: Gifted Education möter kunskapsekonomi och samhällets behov av kreativa innovatörer. Kursen ges på engelska.

Kursinnehåll

  • Behovet av talang, hög prestation, kreativitet och innovation i en global kunskapsekonomi
  • Kunskapsekonomins historiska framväxt
  • Fenomenet Brain Drain
  • Teoretiska och praktiska definitioner av talang kontra särbegåvning och högpresterande samt dessas psykologiska skillnader
  • Traditionella samt nya modeller inom området
  • Kritiska och historiska perspektiv

Förkunskapskrav

General entry requirements and 30 credits in Psychology, or the equivalent. English proficiency is required. Exemption is granted from the requirement in Swedish.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LGTK18
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2018-10-22 17:01:09