Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Internal Marketing and Communication 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The content reflects the various aspects relevant for marketing and communication and include following:
• Macro-marketing and micro-marketing perspective: place, impact and analysis of marketing and communication to organizations and society
• Marketing strategies, marketing plan and marketing mix
• Link between the internal and external marketing
• Employer Branding and its role in shaping employees’ perceptions and behaviour - with a focus on employee life cycle
• Place, role and dynamics of communication in a contemporary world
• Effective inter-organization communication in intercultural and contemporary global business environments

Förkunskapskrav

General entry requirements and 15 credits in Business Administration including Organisational theory, or the equivalent. English proficiency is required. Exemption is granted from the requirement in Swedish.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LIMK12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-03-16 12:52:16