Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation 7,5 hp

Kursinnehåll

• HR-arbetets vetenskapliga grunder, dess framväxt och utveckling
• HR-processer i organisationer, dess mål och syften
• Organisationsteoretiska grunder
• Människan i organisationen
• Design, kultur och struktur i organisationer
• Ledarskap och styrning i organisationer utifrån ett HRM-perspektiv
• Professionellt, vetenskapligt och etiskt förhållningssätt i personalarbete

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LIPG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-05-31 13:59:54