Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning III för kompletterande pedagogisk utbildning 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. VFU:n ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och genomgångna kurser i termin 1 på kompletterande pedagogisk utbildning eller motsvarande samt godkända ämnesstudier omfattande minst 90 hp. Dessutom krävs godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning II 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LK3N12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-02-07 10:39:02