Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledningsgruppens arbete och retorik 7,5 hp

Kursinnehåll

• Innebörden av ledamotsuppdraget och roll i ledningsgruppers arbete
• Retoriska kunskaper och kommunikativa färdigheter i rollen som HR-ledamot i ledningsgrupper med fokus på ett hållbart arbetsliv utifrån ett balanserande perspektiv avseende arbetsgivare/medarbetare samt inkluderingsfrågor
• Ledningsgruppens dynamik
• Retoriska grunder och tillämpning i ledningsgruppsarbete med fokus på HR-strategiska frågor

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 37,5 hp i företagsekonomi, Arbetsrätt I, 7,5 hp, Rekrytering och omställning, 7,5 hp och genomgången kurs Strategic HR, 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LLAN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2020-12-09 15:04:40