Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lärande och utveckling för grundlärare (UVK) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Teoretiska perspektiv på barns och ungdomars utveckling och lärande
  • Pedagogisk psykologi, dess grundläggande teorier och begrepp
  • Elevers språk- och begreppsbildning
  • Alternativa presentationsformer och kunskapsgestaltning
  • Teoretiska perspektiv på praktisk-estetiska lärprocesser
  • Akademiskt skrivande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt registrerad student på termin 1 på grundlärarprogrammet eller motsvarande

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LLGG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-02-08 09:58:38