Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för kompletterande pedagogisk utbildning 10,5 hp

Kursinnehåll

• Förskolans/skolans uppdrag, organisation, styrning och verksamhet ur historiska och nutida perspektiv
• Läroplansteori
• Pedagogik ur ett idéhistoriskt och utbildningsfilosofiskt perspektiv
• Didaktikens grundläggande frågor
• Professionsetik, värdepedagogik och lärarens uppdrag
• Skoljuridik
• Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Förskolans/skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, inklusive barnkonventionen
• Akademiskt skrivande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och registrerad student på termin 1 på kompletterande pedagogisk utbildning eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LLKK13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2023-02-13 13:42:38