Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Rekrytering och omställning 7,5 hp

Kursinnehåll

• Strategisk rekryterings- och personalstrategi för att attrahera, behålla, utveckla och avveckla personal
• Teoretiska kunskaper i rekryteringens olika delar
• Tillämpning av arbetsrättsliga villkor vid nyanställning och omställning
• Teorier om personbedömningsinstrument vid urvalshantering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Arbetsrätt I eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LROK17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2017-02-24 13:00:15