Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp

Socialpsykologi handlar om hur individen påverkas av andra människor och hur hon själv påverkar sin sociala omgivning. Bland annat är grupprocesser och social påverkan är en naturlig del av det sociala livet eftersom vi är sociala varelser och kan inte förneka den påverkan som grupperna som vi tillhör har över vårt beteende. Våra tankar, känslor, attityder och handlingar utvecklas inom en social kontext och i samspelet med andra människor.

Kursinnehåll

  • Social kognition
  • Social perception
  • Attityder och attitydförändringar
  • Konformitet och social påverkan
  • Grupprocesser
  • Prosocialt beteende
  • Aggression och konflikter
  • Fördomar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LSGG13
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-30 13:57:04