Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Att göra en litteraturöversikt - psykologi med inriktning mot HR 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen förbereder studenter för kommande uppsatsarbete. I kursen ingår att identifiera och definiera ett problemområde lämpligt för undersökning (inom psykologi med fokus på personalvetenskap), att genomföra litteratursökning, att skriva en forskningsöversikt kopplat till området som identifierats, samt att försvara liksom opponera på forskningsöversikter. I kursen ingår:
  • Problemformulering och utarbetande av PM för forskningsöversikt
  • Litteratursökning
  • Kritisk granskning av vetenskapliga texter
  • Framställan av forskningsöversikt
  • Vetenskaplig formalia
  • Vetenskaplig argumentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 30 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i huvudområdet Psykologi och genomgången kurs i Vetenskapsteori och metod, psykologi I, eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LTAK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-06-01 18:41:40