Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utvärdering och utveckling för grundlärare fritidshem (UVK) 4,5 hp

Kursinnehåll

• Skolutveckling och skolutvärdering ur ett historiskt, nationellt och internationellt perspektiv
• Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i skolsystemet
• Metoder och modeller för kvalitetsbedömning och utvärdering
• Professionsdriven skolutveckling baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat om minst 30 hp i utbildningsvetenskaplig kärna, 15 hp i fritidspedagogik och 15 hp i valt praktiskt eller estetiskt ämne. Därutöver godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare fritidshem 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: LUUN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-11-09 11:35:59