Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare 10,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är förlagd till anvisad VFU-plats där studenten följer och aktivt deltar i verksamheten utifrån kursens innehåll och mål. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska genomföras inom de verksamhets- och ämnesområden som utbildningen avser.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på ämnesstudier 105 hp. Dessutom krävs godkänt resultat på Utbildningsvetenskaplig kärna 25,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: LV4R22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2022-06-03 10:11:44