Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och metod, psykologi I 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretisk orientering
  • Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
  • Analys av empiriskt material, kvantitativt liksom kvalitativt
  • Principer för vetenskapligt arbete
  • Forskningsprocessens olika steg
  • Forskningsetik
  • Vetenskapligt skrivande och kommunikation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 30 hp inom det samhällsvetenskapliga området varav 15 hp i huvudområdet Psykologi.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVPK11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-06-01 18:41:35