Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapsteori och metod psykologi II 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
  • Principer för vetenskapligt arbete med inriktning mot HR-forskning inom ämnet psykologi
  • Forskningsprocessens olika steg
  • Forskningsetik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 52,5 hp i huvudområdet Psykologi varav Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, 7,5 hp och Att göra en litteraturöversikt - psykologi med inriktning mot HR 7,5 hp eller motsvarande ska ingå samt godkända kurser om minst 60 hp inom HR-området.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: LVPN12
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast ändrad 2021-12-16 08:57:28