Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 1 Modellering och presentation 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande färdigheter i ritteknik och digital byggnadsinformationsmodellering samt en inblick i användning av program för kollisionskontroll. Den ger också grundläggande kunskaper för den konstruktiva utformningen av en liten byggnad med beaktande av tekniska aspekter, samt grundläggande färdigheter i presentationsteknik. Kursen ger även grundläggande kunskaper i hantering av digitala leveranser.

Kursen innehåller följande moment:
- Ritteknik
- Objektsorienterad modellering
- Skapande av 2D ritningar från 3D-modell
- Modellering och presentation av en enkel byggnad
- Digitala informationsleveranser
- Kollisionskontroll

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T1BG17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-06-12 16:15:00