Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

BIM 3 Krav och verifiering - Utformning 3 hp

Kursinnehåll

Innehållet är en samlad bild med fördjupade förståelse för konsekvenser i funktionellt, konstruktionsmässigt och hållbart avseende arkitektoniska aspekter i ett tidigt skede.

Kursen innehåller följande moment:
- Projekteringsmetodik i tidigt skede
- Projekteringsledning, team-work och tidsplanering
- Bearbetning av digitala modeller för miljöcertifiering
- Energi-, dagsljus och tillgänglighet i offentliga byggnader

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Energi- och installationsteknik, 6 hp, Byggherre och förvaltning, 6 hp samt Samhällsplanering: det offentliga rummet, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T3UN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-15 14:50:23