Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arkitekturhistoria 3 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten en översiktlig kunskap om den arkitekturhistoriska och byggnadstekniska utvecklingen i västerlandet, från antiken fram till våra dagar. Tyngdpunkten ligger på utvecklingen efter sekelskiftet 1900.

Kursen innehåller följande moment:
- Byggandets historiska utveckling från antiken fram till sekelskiftet 1900, indelat i stilepoker
- 1900-talets byggnadshistoria
- Byggnadsteknikens utveckling
- Tradition och förnyelse
- Material och detaljer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Samhällsbyggnad, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TAHK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2017-02-16 13:10:09