Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Byggprocessen i anknytning till ljusdesign 6 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar de olika faser och steg ett byggnadsprojekt genomgår från idé till färdigt projekt. Vidare studeras övergripande de administrativa frågeställningar som är förknippade med utredning, projektering, byggande och förvaltning. Även ekonomiska och entreprenadjuridiska frågeställningar som är förknippade med projektering, byggande och förvaltning berörs. Byggnadsföretagets roll och arbete i byggprocessen studeras. Kursen tar upp hur belysning ska projekteras. I vilka delar av byggprocessen den behövs planeras in. Även hur ljusdesign påverkar andra delar av byggandes olika skeden samt vilka delar som påverkar själva utförandet och planerandet av ljusdesign.

Kursen innehåller följande moment:

Byggprocessen i samhället:
- Byggandets betydelse för samhället
- De olika aktörerna i byggprocessen
- Lagar och avtal i byggprocessen
- Krav och rekommendationer som belysning använder

Projekteringsprocessen:
- Konsulter
- Olika typer av handlingar för byggande
- Var och när belysning tas in i processen

Produktionsprocessen:
- Entreprenörer och materialleverantörer
- Byggstyrning

Byggherrens projektarbete:
- Konsultupphandling
- Entreprenadupphandling och ersättningsformer

Produktion:
- Förfrågningsunderlag och anbudsprövning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inom programmet

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBAN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-12-03 09:11:22