Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bostadsplanering (Housing Design) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna grundläggande kunskaper i planering och gestaltning av bostäder utifrån tekniska och kvalitativa aspekter, med hänsyn till gällande normer och lagstiftning, syftande till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Kursen innehåller följande:
-Bostaden och bostadsbyggandets historiska utveckling i Sverige och Europa
-Bostadstyper, förutsättningar för deras planering och utformning, med fokus på flerbostadshus
-Kvalitativa aspekter på bostadsplanering, med fokus på planlösning
-Hållbarhetsaspekter som påverkar bostadsplanering och utformning
-Lagar, normer och regler avseende svensk bostadsplanering
-Skissarbete och redovisning av byggnader
-Grafisk presentationsteknik, ritningsläsning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i BIM projekt 1, Modellering och presentation, 6 hp samt Byggmaterial och byggteknik 1, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TBUK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-15 14:52:57