Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Byggnadsteknik 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper, företrädesvis i nära samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
-Problemformulering
-Projektplanering
-Insamling, bearbetning och analys av data
-Projektgenomförande
-Rapportskrivning
-Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och minst 120 godkända hp inom programmet, varav minst 60 hp i avslutade kurser och minst 60 hp i för examensarbetet relevanta kurser inom teknikområdet Byggnadsteknik, samt 15 hp matematik (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: TEBP10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 09:23:02