Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande företagsekonomi, entreprenörskap och marknadsföring
- Utveckling av affärsplan
- Etableringsprocessen
- Produkt-, investerings, och lönsamhetskalkylering

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TEEG14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2014-02-18 10:08:17