Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Produktutveckling 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i att självständigt genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper, företrädesvis i nära samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
-Problemformulering
-Projektplanering
-Insamling, bearbetning och analys av data
-Projektgenomförande
-Rapportskrivning
-Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 120 hp inom programmet, varav minst 60 hp inom huvudområdet Produktutveckling.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2E
Kurskod/Ladokkod: TEUP19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-10 15:07:08