Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Trender inom Human-Computer Interaction (Trends in Human-Computer Interaction) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att ge studenterna en överblick över aktuell forskning och teman inom Human-Computer Interaction. Studenterna ska därefter identifiera, kritiskt bedöma och tillämpa koncept, teorier och principer från denna forskning i egenformulerade forskningsupplägg.

Inspirationsföreläsningar och arbetsuppgifter skapas utifrån samtida forskning och material från konferenser och publikationer inom fältet Human-Computer Interaction.
- Context-aware computing
Activity analysis, Embodied and Wearable Computing, Smart Spaces, Location-aware systems, Privacy technologies, Affective Computing.
- Perceptual Interface
Virtual reality (VR) and Augmented reality (AR), Vision-based interfaces, Conversational interfaces
- Collaboration and Learning
Tutorial and instruction systems, Crowdsourcing, Pattern-based authoring tools, Learning at scale, Remote group collaboration technologies, Citizen science
- Digital Design and Fabrication
Prototyping tools, DIY and Maker Culture, Computational Design, Creativity-support tools, Sensing technologies
- Human-Centered Artificial Intelligence
Human-robot interaction, Explainable AI, Interactive Machine Learning, Responsible AI, Multimedia retrieval and understanding, Recommender Systems
- Computational Social Science
Automated information extraction, Social network analysis, Geospatial analysis, Complexity modeling, Social simulation models.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Introduktion till Human-Computer Interacion, 7,5 hp, Webb- och gränssnittsdesign, 15 hp och User Experience Design, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THCN13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-10-03 12:27:22