Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell marknadsföring och inköp (Industrial Marketing and Purchasing) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom industriell marknadsföring och inköp. Särskilt fokus ges på interfunktionellt samarbete mellan individer, funktioner och företag som kritisk faktor för konkurrenskraftig produktframtagning och en hållbar affärsverksamhet.

Kursen innehåller följande moment:
- Kopplingen mellan industriell marknadsföring och inköp och övriga delar i en organisation.
- Nätverkets betydelse för industriell marknadsföring och inköp
- Från produkt till tjänster: att skapa kundvärde genom differentiering.
- Entreprenöriellt förhållningssätt till produktframtagningsprocessen ur industriell marknadsföring och inköp samt Design Thinking
- Strategisk industriell marknadsföring och inköp.
- Produkt, tjänster, affärserbjudande och prissättning
- Organisationers köpbeteende, säljallokeringar, och metoder för att samla in och analysera marknadsinformation.

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 150 hp inom programmet ska vara godkända samt genomgångna kurser i Logistik 7,5 hp och Industriell ekonomi 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TIMS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-08-16 14:38:12