Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell ytmodellering 6 hp

Kursinnehåll

Studenten skall få kunskap och teknik för att konceptmodellera en produkt eller en teknisk funktion genom enklare ytmodellering. Studenten får även övning i relevant programvara med vilka de skall kunna skapa enkla geometrier baserade på kurvor som ger underlag till skapandet av ytor.

Kursen innehåller följande moment:
-Introduktion till den digitala processen från skiss till koncept och slutligt producerbart underlag (inkl. modellering, 3D-scanning och modellering mot skannad information).
- Teoretisk förståelse för geometrisk uppbyggnad kring grundläggande kurvor och grundläggande ytor genom exempelvis CV-punkter och spann, samt problematiken kring editerings-/knots-/patchpunkter som kan skapa multipatchytor.
- Teoretisk förståelse för matematiken bakom kurvor och ytor.
- Teoretisk förståelse för toleranser och klassningar av ytor med G0, G1, G2 eller G3 kontinuitet (G3 gäller vanligtvis ej för konceptmodeller).
- Utgångsmaterial såsom skisser eller bakgrundsbilder för skapandet av digitala modeller.
- Konceptmodellering innefattande CV-punktsmodellering för enkla ändringar (snabba framställda digitala modeller med lägre kvalitetskrav) genom metodik, verktyg och relevanta CAD program (exempelvis Alias eller Catia).
- Kunskap om modellering med andra verktyg (exempelvis polygonbaserad modellering).
- Ta hänsyn till insida mekanik i förhållande till designytor (packning av modell).
- Gradtal 3 och kontinuitet G0 (punkt) till G1 (tangens) för konceptmodeller.
- Verifiering av grundläggande kurvor och grundläggande ytors kvalitet (m.h.a. exempelvis zebra-stripes eller dynamic section), kurvaturplot etc.
- Enklare rendering för visualisering av modell till rapporter eller annat underlag.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Flervariabelanalys, 7.5 hp samt Industriell design 2, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIYK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 08:47:59