Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Konstruktion 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskap i ritteknik samt modellering av komponenter och
sammanställningar i 3D-CAD-miljö. Den studerande kommer även att kunna tolka, förstå och
med datorstöd skapa 2D-ritningar på detalj- och sammanställningsnivå.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande ritteknik och ritningsstandarder
- Detaljritningar samt sammanställningsritningar med stycklista med ballonger
- Olika typer av måttsättning, samt dess konsekvenser för viktiga funktionsmått
- Klassificering av mått
- Olika typer av vyplacering, snitt, delförstoringar
- Grundläggande måttoleranser samt introduktion till form och lägestoleranser
- Metodik och verktyg vid solidmodellering
- Skapande av 2D ritningar ur 3D underlag med hänsyn till standarder och objektets tekniska
funktion
- Introduktion till konstruktionsrelaterade beräkningar av 3D underlag.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp samt Envariabelanalys, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKOK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-04-08 10:54:37