Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ledarskap och projektledning 6 hp

Kursinnehåll

Kursen består av två delar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om projektledning.
Kursen innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren. Delen gruppdynamik och ledarskap innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.

Kursen innehåller följande moment:

Gruppdynamik och ledarskap
-Värderingar och beteenden
-Feedback processen
-Ledarskap och medarbetarskap
-Förändringsbeteenden
-Konflikter
-Gruppdynamik


Projektledning
-Projekt som arbetsform
-Projektledarrollen
-Projektmodellen
-Behovsanalys och specifikationer
-Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
-Planering av projekt
-Mötesteknik
-Uppföljning och utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TLPG13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-11 08:15:46