Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Logistik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar som ägnas åt genomgång av teori och tillämpningar inom logistik ur ett industriellt företagsperspektiv. Fokus är på logistikens målsättningar och nyckeltal, industriella företags materialflöden, lagers funktion samt material- och produktionsstyrning. Vid övningstillfällen tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar. Kursen innehåller ett projektarbete som genomförs i grupp där ett fiktivt företag analyseras för att träna kartläggning, nulägesanalys och utvärdering av olika åtgärdsförslag i ett förbättringsarbete. I arbetet med praktikfallet kommer flera av de teorier och verktyg som gås igenom på föreläsningarna och övningarna att användas.

Kursen innehåller följande moment:
- Industriella företags logistiksystem
- Materialförsörjning
- Produktstrukturer
- Materialhantering och lagerverksamhet
- Distribution och transportplanering
- Kundservice och differentiering
- Kostnader och kapitalbindning
- Logistikens nyckeltal
- Lagerfunktioner
- Material- och produktionsstyrning
- Ekologisk hållbarhet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ekonomi 7,5 hp, Matematisk Statistik 7,5 hp samt Industriella produktionssystem 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TLSN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-02-22 14:29:01