Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik och hållfasthetslära 1 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier inom den klassiska statiska mekaniken samt konstruktionstekniska begrepp och principer inom den klassiska relaterade hållfasthetsläran.

Kursen innehåller följande moment:
- Newtons mekanik, kraftbegreppet, statisk jämvikt, friläggning, moment
- Masscentrum, tyngdpunkt, Coulombs friktion
- Deformationssamband, materialsamband, töjning, spänning
- Analys av stångbärverk

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Linjär Algebra, 7,5 hp och Envariabelsanalys, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TM1K10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:13:04