Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Marknadsföring och försäljning 6 hp

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskaper om och färdigheter i marknadsföring och försäljning. Kursen ger även grundläggande kunskaper i grafisk design för att studenten ska kunna skapa marknadsföringsmaterial, t. ex. informationsfolders, affischer och enklare katalogmaterial.

Kursen innehåller följande moment:
- Marknadsföringens förutsättningar: vision, affärsidé och omvärldsanalys
- Koppling mellan affärsstrategier och marknadsföring och försäljning
- Strategisk marknadsföring: segmentering och positionering
- Operativ marknadsföring
- Kundbegreppet och kundbehov
- Komplex försäljning och relationsmarknadsföring
- Framställning av marknadsföringsmaterial med digitala produktionsverktyg
- Typografi, layout, färg- och formlära

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Affärsplanering med kalkylering och tillverkning, 9 hp, Designmetodik och projektarbete, 9 hp och Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 6 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMFK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 09:02:55