Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Grafisk design och webbutveckling (Industrial Placement Course for New Media Design) 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt arbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. I kursen ingår också en introduktionsföreläsning, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering.

I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens teknikområde
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå 60 hp inom programmet

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNGN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-11-05 10:53:51