Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektledning och metoder (Project Management and Methods) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar, en del om gruppdynamik och ledarskap och en del om projektledning. Kursen innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren. Några av metoderna är specifik utvalda för att passa programstudenternas framtida professioner. Delen gruppdynamik och ledarskap innehåller teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.
Kursen innehåller följande moment:
Gruppdynamik och ledarskap
- Värderingar och beteenden
- Kommunikationsprocessen
- Interkulturell kommunikation
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Gruppdynamik
Projektledning
- Projekt som arbetsform
- Projektledarrollen
- Projektmodellen
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering av projekt
- Mötesteknik
- Uppföljning och utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TPJG17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-08-18 08:13:19