Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Integrerad produkt- och produktionsutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett holistiskt perspektiv på produktframtagning med ett särskilt fokus på integrationen mellan produkt och produktion. Studenten utvecklas att förstå samband mellan konstruktion och tillverkning. Kursen behandlar hur aktiviteter som genomförs och beslut som fattas under produktframtagningsprocessen påverkar möjligheten att uppnå effektiv produktion. Vidare, kursen tar hänsyn till metoder, verktyg och arbetssätt för att stödja arbete i gränssnittet mellan produkt och produktionsutveckling. Kursen innehåller metoder för att stödja kreativitet vid produkt och produktionsutveckling.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt över globala produktframtagningsprocesser
- Metoder för produktions- och monteringsanpassad konstruktion
- Metoder, principer, verktyg, arbetssätt för att stärka upp samverkan mellan produktveckling och produktion
- Kostnadsanalyser
- Metoder för att stödja kreativitet vid produkt och produktionsutveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Introduktionskurs produktframtagning 7,5 hp, Industriell ekonomi 7,5 hp, Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TPPN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-17 06:46:50