Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Reglerteknik och transformteori 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande reglersystem med användning av både datorhjälpmedel och manuella metoder. Kursen innehåller grundläggande transformteori, reglertekniska komponenter och de olika delarna i ett reglersystem. Metoder för att hantera olika förekommande reglerstrategier studeras, som processcheman, blockscheman, processmodeller, PID-reglering och digital reglerteknik. Inställning av regulatorparametrar och praktiska problem vid reglering av olika system behandlas. Simuleringsteknik används för praktiska tillämpningar.

Kursen innehåller följande moment:
- Laplace transform
- Z-transformer
- Fourieranalys
- Taylorutveckling
- Delar i ett reglersystem
- Blockschema och dess hantering
- Linjära och olinjära processer
- Överföringsfunktioner
- Tillståndsmodeller
- Egenskaper hos reglersystem
- Design och användning av regulatorer
- Datorbaserade reglersystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Flervariabelanalys 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TRTN14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-12-06 11:06:01