Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Termodynamik och energiteknik (Thermodynamics and Energy Technology) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen tar upp grundläggande teoretisk kunskap i termodynamik, tillämpning av termodynamik och energiteknik.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande och avancerad termodynamik.
- Värmeöverföringsfenomen.
- Beräkningsexempel och laboratoriesessioner om termodynamik och värmeenergiöverföringsfenomen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mekanik och Hållfasthetslära 1, 7,5 hp, Linjär Algebra (civ.ing), 7,5 hp, Envariabelanalys (civ.ing), 7,5 hp och Flervariabelsanalys, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTYK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-02-24 14:11:24