Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

User Experience Design 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger studenten en orientering i grundläggande koncept inom ”user experience design” med en särskilt fokus på informationsarkitektur och interaktionsdesign.

Kursen innehåller följande moment:
- Användning av information som material i skapandet av delade digitala ekosystem
- Tillämpning av koncept och metoder inom informationsarkitektur och interaktionsdesign på verkliga uppdrag
- Planering av interaktiva system genom skisser, storyboards och prototyper
- Design av interaktion genom användandet av digitala, ambienta och beteendebaserade gränssnitt
- Känslor och övertalningsförmåga som grundläggande element i designprocessen
- Tillämpandet av kognitiva och beteendebaserade modeller i design för tillgänglighet och inkludering
- Tillämpning av ämnesrelaterade färdigheter och kunskaper i gemensamma grupprojekt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Introduktion till Human-Computer Interaction 7,5 hp och Webb- och gränssnittsdesign, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TUEK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:42:53