Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom vetenskaplig metod. Vidare ger kursen förmåga att kritiskt granska vetenskapliga rapporter och färdighet att presentera rapporter och projekt skriftligt och muntligt med hjälp av lämpliga datorverktyg.

Kursen innehåller följande moment:
- Vetenskapligt förhållningssätt
- Problemformulering
- Metoder för datainsamling, bearbetning, analys och tolkning av data
- Referenshantering
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten
- Rapportstruktur
- Muntlig presentationsteknik
- Program för ordbehandling och grafisk presentation
- Formatmallar för att skapa enhetliga dokument

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TVEG13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2013-06-28 09:28:36