Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Visualisering med inredningsarkitektur 9 hp

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskaper i att använda datorprogram för att ge verklighetstrogna presentationer med ljussättning och miljögestaltning för kundpresentationer och som verktyg för att tidigt i processen se värden och brister i designförslagen. Överväganden om inredningens funktionella och estetiska helhetsintryck görs och lösningarna förfinas till ett tilltalande slutkoncept.

Kursen innehåller följande moment:
- Visualisering av produkter och inredningsmiljöer med hjälp av dator
- Marknadskommunikation med produktpresentationer via olika medier
- Inredningsarkitektur med fokus på färgers och ljusets verkan samt målgruppsanpassad planering av offentliga och semi-offentliga rum.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Designmetodik med projektarbete, 9 hp och CAD 2 med Rapid prototyping, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TVIK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-19 08:02:14