Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete i Informatik (Final Project Work in Informatics) 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Studenten ska själv eller i grupp genomföra ett större arbete som visar på studentens förmåga att tillämpa, kritiskt använda och vidareutveckla i utbildningen förvärvade kunskaper. Studenten väljer själv om arbetet görs självständigt eller i samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

Kursen innehåller följande moment:
- Problemformulering
- Projektplanering
- Insamling, bearbetning och analys av data
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 120 hp inom programmet varav minst 60 hp inom huvudområdet Informatik (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TWIP17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2023-03-17 13:48:46