Karriärum

Näringslivsdag på Tekniska Högskolan

Karriärum är Tekniska Högskolans årliga näringslivsdag som arrangeras i november varje år. Mässan är den största i sitt slag på JU med drygt 100 utställare och 1500 besökare. Under mässan söker Tekniska Högskolans studenter praktikplats (NFK), examensarbete och extrajobb. Karriärum är en mötesplats för att knyta värdefulla kontakter inför framtiden där företag kan hitta värdefulla medarbetare och oändliga möjligheter kan låsas upp för såväl företag som studenter!

Karriärum 2022

Den 9 november 2022 hålls näringslivsdagen Karriärum på Tekniska Högskolan. Läs mer här.

Kontaktpersoner