Academic Ceremony 2021

Agneta Marell
Fyra personer i högtidsklädsel
Nyblivna doktorer och rektorn
Ledningen i högtidskläder
Grupp människor i trappa

Photos from the Ceremony

Photos from the mingle