Smart Housing Småland

Smart Housing Småland bjuder in till en temadag om det åldersbeständiga boendet.

Jönköping University har tagit initiativ till ett nytt nätverk för boendefrågor för äldre, BOÄL, med visionen att bidra till byggandet av ett åldersbeständigt boende.

Under en eftermiddag presenterar vi aktuell forskning om hur äldre själva önskar bo, och deras specifika behov. Vi ger exempel på genomförda projekt, och diskuterar nya möjligheter att tillgodose dessa behov på den svenska bostadsmarknaden i framtiden.

Mer information om projektet.

2016-09-29