Forskning

Fokusering och specialisering är en del i Jönköping Universitys verksamhet och strategiska utveckling. Forskning och forskarutbildning bedrivs vid de fyra fackhögskolorna som var och en fokuserar på utvalda områden.

Man i klassrum som ställer en fråga

Är du journalist och vill få kontakt med en forskare? Har du en fråga eller vill du få hjälp med bakgrundsinformation i ett visst ämne? Hitta din expert här.

Person med forskarfredag-knapp på tröjan

Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallas dagen för ForskarFredag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hand i blå handske som arbetar med en mekanisk design

SPARK är Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktutveckling. Läs om SPARK på ju.se/sparköppnas i nytt fönster.

Nyheter

Exempel på forskningsinriktningar

Man ställer in filmkamera i studip

Media, Management and Transformation Centre (MMTC)öppnas i nytt fönster

Forskning med fokus på förändringar i mediemarknadens strukturer samt omvandling och omstrukturering av mediebranschen.

Kvinna ritar desing på en ritplatta

SPARKöppnas i nytt fönster

En forsknings- och utbildningsmiljö som bidrar till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Närbild på sjukvårdsmaterial i sjukhusmiljö

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfareöppnas i nytt fönster

Samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.

Fyra barn tillsammans med en man

CHILD

Children, Health, Intervention, Learning och Development är nyckelorden för denna nationellt ledande och internationellt erkända forskning kring barn i behov av särskilt stöd. 

Två äldre män tillsammans med en äldre kvinna

Aging Research Network - Jönköping (ARN-J)

Avancerad tvärvetenskaplig forskning och utbildning kring äldre och åldrande med närhet till praktisk verksamhet.

Man framför whiteboardtavla

Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO)öppnas i nytt fönster

Forskning om familjeföretagande och ägande. Centret är rankat som bäst i Europa inom familjeföretagsforskning.

En man och två kvinnor som sitter och pratar på campus

Encelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande som - på uppdrag av regeringen - har ett övergripande nationellt ansvar för forskning och kunskapsspridning om vuxnas lärande i partnerskap och nätverk. 

Hand som pekar på en industridesign på en datorskärm

Material och tillverkning

Forskning inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material, baserad på experiment i både laboratorium och industrin.

Närbild på hand som håller i penna i föreläsningssal

Praktiknära utbildningsforskning

Utvecklar kunskap av hög vetenskaplig kvalitet med bäring på skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker.

Forskning