Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

Forskningsmiljön PUF bedriver forskning som har tydlig relevans för skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker. Vi arbetar för en hållbar samverkan mellan forskning och utbildning i alla olika skolformer. Forskningssamarbetena är såväl regionala, nationella som internationella.

Gemensamt för forskningen i miljön är att den utgår från frågor som olika aktörer inom utbildningssystemet kan ställa sig i sin yrkesutövning. Därmed har forskningen tydlig relevans inte bara för grundskola, gymnasieskola, fritidshem och förskola, utan även för lärarutbildningen. Flera av miljöns forskare är också djupt involverade i JU:s lärarutbildningsprogram. Forskningsmiljön består av fem olika teman och en strategisk satsning.

Jesper Boesen, forskningsmiljöledare för PUF.

Teman

Gruppmedlemmar

Professorer

Docenter

Forskare och postdocs

Doktorander

Adjunkter

Affilierade forskare

GEM

Ge tjejer kraft och möjlighet att omfamna sin digitala och entreprenöriella förmåga.


MOST

MOST, som står för Meaningful Open Schooling Connects Schools to Communities, är ett EU-projekt som Högskolan för lärande och kommunikation deltar i genom forskargruppen Praktiknära utbildningsforskning (PUF).


ULF

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomfördes på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten har nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.


Professionsdriven skolutveckling med fokus på förskolan och förskoleklass


Alla träffar från DiVA (602)