Det här planeringsbidraget syftar till att utveckla ett större forskningsprojekt gällande villkor och organisering av välfärdsinsatser för personer med allvarlig psykisk sjukdom (severe mental illness, SMI) i Sverige. Av särskilt intresse är de relativ nya och/eller understuderade professionella former som ska stödja dessa personer, nämligen boendestödjare (BST) samt Samordnade Individuella Planer (SIP). Relationen mellan dessa två stödformer är också av intresse. Vi är intresserade av att utforska rollen som de här två välfärdspraktikerna har för att stötta personer med allvarlig psykisk sjukdom, i deras dagliga liv och för att klara av relationer och sociala arenor.

Planeringsbidraget rör samarbetet mellan såväl forskare aktiva vid Avdelningen för Socialt arbete, Jönköping University, Kommunal Utveckling som brukarorganisationer som representerar personer med psykisk sjukdom.

Finansiär: FORTE

Projektteam: Ulrika Börjesson, Pia Bülow, Per Bülow, Mickael Skillmark, Mattias Vejklint (KU), Monika Wilińska (Projektledare)