Varumärkesbilder

Bilder sprider budskap och förmedlar känslor mycket effektivt. Med ett gemensamt bildspråk stärks Jönköping Universitys image och mission om att bygga broar mellan vetenskap och samhälle.

JU:s bildspråk

jönköping univeristy logo
  • Autenticitet
  • Innovation
  • Mångfald
  • Gemenskap
  • Aktivitet

Personer avbildas på ett autentiskt sätt – i verkliga händelser och äkta situationer. Nyskapande och nytänkande sammanhang uppvisar innovativa människor.

Miljön där studenter och personal interagerar och arbetar är interkulturell och präglas av mångfald och gemenskap. Det är ständigt liv och rörelse vid Jönköping University, aktivitet syns på och runt alla delar av campusområdena.

Bildkategorier

Image/profil

jönköping univeristy logo

Verksamhet

jönköping univeristy logo

Porträtt

jönköping univeristy logo

Miljö

jönköping univeristy logo