Anne-Sophie Naumann

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Vårt samhälle utmärks av ett intensivt informationsflöde genom ett komplext mediesystem som vi möter på olika grunder. Av stort intresse för mig är hur vi som individer använder medier dels för att manifestera oss själva och dels för att konstruera en värld att vara i.

I min avhandling kommer det övergripande syftet vara att undersöka familjesidornas utveckling och innebörd. Familjesidor har sedan svenska dagstidningar började bli en del av vardagen varit en uppskattad del i läsningen. I dag när den digitala tekniken ger individen andra möjligheter att förmedla information om sig själv och sin familj så ökar samtidigt volymen på familjesidorna, priserna på annonserna stiger och det personliga materialet verkar som en draghjälp att få läsare till det övriga materialet, något som inte minst de direktdistribuerade gratistidningarna har tagit fasta på.

Jag vill med utgångspunkt i uttrycket "det  individualiserade samhället" undersöka hur familjesidorna har kommit att utvecklas och uttryckas få en bild av samhällets syn på individen, hur den har förändrats och vice versa. Jag har i bland annat Baumans och Giddens texter funnit en teoretisk bas som är intressant för delar av mina resonemang.

Biografi

Anställd som universitetsadjunkt vid HLK HT 2002- HT2022 och som doktorand inom MKV sedan 2003.