Satellitbilder av ljus på jorden kan hjälpa oss att förstå regional utveckling

2015-11-23

En av de största utmaningarna i en tid av urbanisering är att det inte finns någon tillgänglig statistik på regional nivå som är konsistent mellan länder. För det första finns det stora skillnader i hur vi definierar en region mellan länder, men det är också stora skillnader i hur vi exempelvis definierar olika industrier och yrken. Det gör att det är en stor utmaning att göra studier på regional nivå för olika länder samtidigt.


alt

Men denna utmaning är också anledningen till att forskare söker efter andra mått som kan fånga regional utveckling och där måttet är konsistent mellan länder. Exempelvis ser vi en snabb ökning i användandet av s.k. big data, där exempelvis kreditkortköp, användandet av mobiltelefoner eller social media används för att fånga andra strukturer i samhället.

Som regionalekonom har även jag varit med och arbetat med dataset av den här karaktären och baserat på detta jag och mina medförfattare José Lobo, Kevin Stolarick och Zara Matheson precis publicerat ett paper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i välansedda Plos One. Ett exempel på big data som flera forskare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. använt (så även jag själv) är nämligen de bilder på ljusutsläpp som Nasa samlar in från sina satelliter.

Utmaningen med att använda den här typen av data är dock att vi inte kan vara helt säkra på vad ljuset verkligen fångar. Det vi gjort i vårt arbete är att matcha ljuset med mycket fin data för Sverige, som har väldigt bra tillgång till sådan, för att se vad ljuset de facto fångar. Det vi kom fram till var ungefär följande:

  • ljus fångar i högre grad tätheten av ekonomisk aktivitet (t ex befolkningstäthet, inkomsttäthet, arbetsställestäthet) än det absoluta antalet människor, inkomster, arbetsstället etc. 

  • ljus fångar också hur människor lokaliseras i geografin snarare än hur arbetsställen lokaliseras. Med andra ord fångar ljuset bättre var vi bor än var vi arbetar.

Med hjälp av så kallade geographically weighted regressions där man kan fånga geografiska skillnader i dessa samband ser vi också att vi får en övervärdering av ljusets värde i större, urbana städer och en undervärdering av ljuset på landsbygden. Det finns helt enkelt mer ljus än vad det finns ekonomisk aktivitet i staden och mindre ljus än vad det finns ekonomisk aktivitet på landsbygden. Kartorna nedan, som är hämtade direkt från vårt arbete, visar just på dessa skillnader (rött indikerar en övervärdering av kopplingen mellan ljus och ekonomisk aktivitet, grönt indikerar en undervärdering):

 

Figure 3

Figure 4

Varför spelar då detta någon roll? Jo, i en tid där den största delen av jordens ekonomiska utveckling drivs av stora städer så är det oerhört viktigt att vi förstår vad som händer i dessa – inte bara i länder som Sverige eller i USA där datatillgängligheten är stor, utan även i städer i Asien och Afrika där tillgängligheten till data är mycket mer begränsad. Genom att utveckla nya redskap och mått, samt genom att öka förståelsen för vad dessa mått fångar, ökar även vår möjlighet till att studera dessa städer mer systematiskt än vad som varit möjligt fram tills idag.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.