Hur många poliser finns i din kommun?

2017-01-16


I förra veckan jämförde jag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. antalet poliser med antalet anställda vid Systembolaget i svenska kommuner och konstaterade att i nästan hälften av landets kommuner så är det fler anställda på Systembolaget än vad det finns poliser. Vän av ordning säger då att poliser mycket väl kan täcka mer än en kommun, vilket förvisso är helt korrekt. Man kan å andra sidan hävda att man mycket väl skulle kunna åka över en kommungräns för att inhandla alkohol också, men vi släpper den jämförelsen. Däremot så är det intressant att se polistätheten i landet, dvs. antalet poliser per kvadratkilometer (km2). I en kommun som är stor till ytan kan de poliser som finns förväntas täcka ett större område. Kartan nedan visar just polistätheten per km2i svenska kommuner:


alt

Poliser per km2

Siffrorna är baserade på data från SCB och är från 2013 så jag flaggar för att vissa förändringar kan ha genomförts sedan dess (exempelvis har polisstationer i exempelvis Hedemora och Värmdö lagts ner enligt info från kommentarer på Twitter i förra veckan). Men låt oss ta en titt på det övergripande mönstret här. I följande storstadskommuner – Solna, Stockholm, Sollentuna, Malmö, Täby, Huddinge, Nacka, Mölndal och Sundbyberg – finns det mer än 1 polis per km2. Dock är variationen stor även inom denna grupp. I Solna och Stockholm finns det mer än 10 poliser per km2. Sollentuna och Malmö har fler än 5 poliser per km2 och övriga någonstans mellan 1-4 poliser per km2. 49 kommuner har fler än 0,1 poliser per km2 och ytterligare 92 kommuner har fler än 0,01 poliser per km2. Som konstaterades i förra bloggposten saknade 72 kommuner helt en polis, medan 67 kommuner har färre än 0,1 poliser per km2 men dock fortfarande minst en polis anställd. Skillnaderna är med andra ord ganska stora.

Men skillnaderna är också stora om vi tittar på var det bor människor i landet. Och självfallet är det så att vi kan förvänta oss många fler poliser där det bor många människor som i våra storstadsregioner exempelvis. Kartan nedan visar därför istället antalet poliser per 10 000 invånare i kommunen:

Poliser per 10K invånare

Även om vi tittar på antalet poliser per invånare så är det oerhört stora skillnader, men nu är det inte bara storstadskommuner som sticker ut. Även om Solna och Sollentuna ligger i toppen (med 89 och 58 poliser per 10 000 invånare) så ligger inte Eksjö långt efter. Här är det 55 poliser per 10K invånare. Mölndal ligger på plats 4 med 49 poliser per 10K följt av Hallsberg (44), Strömstad (43), Åmål (42) och Täby (42). Stockholm ligger på plats 12 med 29 poliser per 10K invånare. Samtidigt har 136 kommuner färre än 5 poliser per 10K invånare (varav 72 då helt utan poliser).

Polisiär närvaro är ofantligt viktigt för tryggheten i våra svenska kommuner. Gång på gång hör vi om rapporter från mindre platser runt om i landet där bristen på närvaro av polisen är akut: allt från Ronneby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(som trots allt har drygt 4 poliser per 10K invånare) till glesbygdskommuner som exempelvis Dorotea och Arvidsjaur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där polisen haft en sträcka på 45 mil att köra vid utryckning under vissa delar av året. Gapet mellan platsers utveckling och den offentliga service som erbjuds måste upp till diskussion i högre grad än vad vi ser idag. Landsbygdskommitténs betänkande är en start men den offentliga diskussionen får inte stanna här utan måste vidgas och komma högre upp på den politiska agendan och inte minst få ett större utrymme i den offentliga debatten i våra medier. I takt med att vi blir ett alltmer delat land så lägger vi också grunden för konflikter i framtiden.

*Antal poliser baseras enligt SCB på var de har sin anställning vilket i sin tur uppges av arbetsgivaren. I vissa fall så är poliser anställda på ett ställe men fysiskt placerade på ett annat ställe. Detta är exempelvis fallet i Köping som har en polisstation med 32 registrerade anställda (den totala personalstyrkan och inte bara poliser). Enligt SCB är troligen Köpings poliser formellt anställda via Västerås men jobbar i Köping. Det innebär att det här finns en polisstation men inga poliser formellt anställda i kommunen. Vid en genomgång av antalet kommuner som helt saknar polisstation är det fortfarande 60 stycken detta år. Twitterläsare har upplyst mig om att ytterligare två kommuner har fått en nedlagd polisstation under 2015 (vilket är efter det år jag har haft data för).

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.