COVID-19 och befolkningsstorlek per 2 april

2020-04-03

Igår uppdaterades, likt alla andra dagar, antalet dödsfall relaterade till Corona-krisen. Och likt tidigare dagar tänkte jag titta på hur läget ser ut – inte på totalen utan i relation till hur många invånare som bor i regionen. Den hårdast drabbade regionen är Stockholm som igår hade 178 rapporterade dödsfall. Sett per invånare är dock Sörmland fortfarande mest drabbat:


alt


alt

I Sörmland är antalet dödsfall uppe i 0,907 per 10,000 invånare (totalt 27 personer). Stockholm kommer på andra plats följt av Dalarna och Jönköping.

Det skulle vara lätt att tro att platser med fler invånare och högre befolkningstäthet har drabbats hårdare. Ännu så länge hittar jag inte några signifikanta samband mellan dödsfall per invånare och dessa variabler. Däremot hittar jag en svag signifikans för andelen i befolkningen som bor i en tätort i regionen. Men som sagt, den relationen är fortfarande svag.

Om vi ser var vi står idag och vilka regioner som är mest respektive minst drabbade (med avseende på dödsfall per invånare) så får vi följande karta:

alt

Den är alltså en reflektion av tabellen ovan.

Men om vi istället skulle se på hur utvecklingen under den senaste veckan har varit så kan vi först titta på motsvarande bild från den 26 mars:

alt

Då stod fortfarande Stockholm och Sörmland ut, liksom Östergötland och Uppsala. Om vi sedan behåller samma indelning som i denna karta för att se hur många regioner som nu befinner sig i dessa lägen som rådde den 26 mars så får vi följande bild:

alt

Den 26 mars var det alltså bara två regioner som låg i spannet över 0,091 döda per 10,000 invånare. Idag är det betydligt många fler som hamnar i denna kategori. Många områden som var vita (dvs. utan eller med ytterst få dödsfall) för en vecka sedan har nu haft sina första dödsfall. Ytterst få områden är nu fortfarande vita.

Och på det stora hela är det tydligt hur en allt större del av landet färgas i allt annat än vitt…

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi; forskar om regional utveckling, städer och kreativitet, gillar städer i alla former.

Visa alla mina bloggposter

Detta är en bloggtext. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Jönköping University.